Natuurwind is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en REScoopNL. Natuurwind heeft als doel het realiseren van duurzame energie én natuur in Zuid-Holland voor en met inwoners.Het wil bijdragen aan oplossingen voor het klimaatprobleem, aan het realiseren van natuurprojecten en verbeteringen in de directe omgeving van mensen. Zo organiseren we een betere verdeling van lusten en lasten rond windenergie én directe zeggenschap van inwoners daarover.

Natuurwind neemt het initiatief tot het oprichten van een coöperatie. Inwoners worden de eigenaar van de windmolens en bepalen mede de bestemming van de opbrengsten van het windenergie-project. Voor de realisatie van windmolens en een goede inpassing daarvan in de omgeving is veel kennis en ervaring nodig. Daarom wordt er per locatie een aparte ontwikkel-entiteit opgezet, waarin de coöperatie samen met RescoopNL en de Natuur en Milieufederatie zitting neemt. Staan de windmolens er, dan wordt uiteindelijk het beheer ervan volledig overgedragen aan de coöperatie.

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

logo-nmzhDe Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) komt op voor een schoon milieu, een rijke natuur en een mooie landschap in Zuid-Holland. Dit doet de NMZH samen met circa 300 lokale en regionale organisaties, bedrijven en overheid.

REScoopNL

rescoop-logoREScoopNL is een coöperatie van energiecoöperaties van burgers. REScoopNL ondersteunt de projectontwikkeling van startende coöperaties, zoals Natuurwind Zuid Holland. REScoopNL zorgt dat bewoners zelf de windmolens kunnen ontwikkelen, financieren en beheren.