In de herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) legt de provincie vast waar windmolens mogen komen. Na een inspraaktraject in het voorjaar stellen Provinciale Staten rond de zomer van 2017 de VRM vast en daarmee allerlei zoeklocaties voor windenergie in Zuid-Holland. Lees meer over het proces op de site van de Provincie Zuid-Holland >>

Later dit jaar wordt er een ruimtelijk kader opgesteld voor de Energietransitie in Zuid-Holland. Windenergie blijft daar een belangrijke rol in spelen. Dit nieuwe kader wordt gebruikt voor het toetsen van allerlei locaties voor windenergie die op dit moment buiten de VRM vallen of nieuw worden aangedragen. Denk aan De Balij bij Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer, aan Alphen aan den Rijn of nieuwe locaties.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en REScoopNL vinden het belangrijk dat bij alle zoeklocaties een inwonerscoöperatie in staat is zowel bij de ontwikkeling als de exploitatie een rol te spelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat een zogenaamde projectMER, uitwijst of de locatie definitief geschikt is als het gaat om natuurwaarden en kwaliteit van de leefomgeving.

Op dit moment verkennen wij de locaties in Zuid-Holland waar initiatieven voor windenergie spelen. Om in aanmerking te komen als Natuurwind-initiatief moet voldaan worden aan de criteria.