Eind 2015 werd in Parijs het klimaatakkoord gesloten, een gezamenlijk antwoord van de wereld op het klimaatprobleem. Eind 2013 werd het Nationaal Energieakkoord gesloten, met daarin de afspraak om in 2020 14% duurzame energie op te wekken. Nu is dat nog maar 6%. De provincie Zuid-Holland wil daarom ook haar verantwoordelijkheid nemen, onder andere door 735 MW windenergie in 2020. Urgent, want Zuid-Holland is immers kwetsbaar voor een stijgende zeespiegel en een grotere regenwaterafvoer via de rivieren door klimaatverandering.

Het is belangrijk om windmolens te realiseren, omdat windenergie op de korte termijn fors bijdraagt aan kosteneffectieve opwekking van duurzame energie. Ter vergelijking, we hebben zeker in stad en dorp ook zonne-energie nodig, en toch zijn er maar liefst 12 voetbalvelden aan zonnepanelen nodig voor de zelfde hoeveelheid energie als één windmolen van 3 MW.

Windenergie is dus belangrijk voor de klimaatdoelen, maar dan wel met een betere verdeling van lusten en lasten. Natuurwind gaat daarom over het combineren van oplossingen voor het klimaatprobleem, natuurontwikkeling en zeggenschap door inwoners. Een windmolen van 3 MW produceert stroom voor ongeveer 1800 huishoudens. Zo draagt Natuurwind bij aan de oplossing van het klimaatprobleem en aan een toekomstbestendige energiehuishouding.