Natuurwind is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en REScoopNL. Natuurwind heeft als doel het realiseren van duurzame energie én natuur in Zuid-Holland voor en met inwoners. Als inwoner van Zuid-Holland draagt u zo bij aan oplossingen voor het klimaatprobleem, krijgt u zeggenschap in de realisatie van windenergie en de mogelijkheid mede-eigenaar te worden. U ontvangt dan niet alleen een aantrekkelijke vergoeding op uw investering, maar beslist ook mee over natuurprojecten die uit de opbrengsten van de windmolens worden gerealiseerd.

Een Natuurwind project kan zo tot maar liefst 45 keer meer bijdragen aan de natuurlijke omgeving dan als richtlijn wordt aangehouden in de NWEA gedragscode van de brancheorganisatie windenergie.

Natuurprojecten

Natuurwind wil dat met de opbrengsten van de windmolens natuurprojecten in de omgeving worden gerealiseerd. Denk aan de aankoop, ontwikkeling, inrichting en het beheer van natuurgebieden. De burgercoöperatie zal daar straks over mee beslissen. Daarnaast kan de coöperatie overwegen om een klein deel van de opbrengsten te besteden via een omgevingsfonds en zo inwoners betrekken bij omgevingsprojecten. Bijvoorbeeld herstel van vlinderrijke flora, aanplanten van bij-vriendelijke bloemen, zonneboilers voor de kinderboerderij of het zwembad.

Criteria

Om in aanmerking te komen als Natuurwind-initiatief moet voldaan worden aan minimaal drie criteria:

  1. het einddoel moet zijn dat er een inwonerscoöperatie is, die het project in eigendom heeft of krijgt danwel minimaal een 51% meerderheidsaandeel bezit;
  2. het project heeft een duidelijke relatie met natuurontwikkeling en –beheer (minimaal 50% van de winst gaat naar natuur)
  3. het rendement op het geïnvesteerd vermogen bedraagt maximaal 7% voor alle betrokken investeerders (daarmee draagt u met uw investering ook bij aan natuur)

Een onafhankelijke borgingscommissie bewaakt of projecten aan Natuurwind voldoen.